Προσφορά

Προσφορά για Μνημόσινα!!!!!

1x Μεγάλο δύσκο κόλυβα ζαχαρένια ή χωρίατικα
3x Άρτους
2x Μαργαρίτες ψωμία
1x Πιάτο κόλυβα
​ 

Μόνο €55


Δείτε την συλλογή με τις φωτογραφλιες για γεννέθλια γυναικών και επιλέξτε τ...

Που θα μας βρείτε


Απλά ζητήστε το